Information / Køb & Bestilling

Køb & Bestilling
Alle udgivelser forhandles på

Saxo.com

og hos

Møllegades boghandel
Møllegade 8A
2200 København N

Udvalgte udgivelser forhandles hos

Den Frie Udstilingsbygning, København
Motto, Kunsthal Charlottenborg, København
Århus Kunstbygning, Århus
Brandts Klædefabrik, Odense

Bøgerne kan desuden bestilles hos Dafolo dog mod et forsendelsesgebyr.