Afskedsbrev til Shan Tao

Afskedsbrev til Shan Tao

“Hvis De fortsat søger at presse mig med ind i embedsstanden — i forventning om at vi sammen skal stige i graderne og være til gavn og glæde for hinanden — så vil jeg ganske sikkert miste forstanden. Medmindre De nærer et dybt had til mig, forestiller jeg mig ikke at De ønsker at gå så vidt.” Ji Kang (223–262) var en kinesisk digter, musiker og taoistisk filosof. Han er kendt som en af “De Syv Vismænd fra Bambuslunden,” der i en periode med politiske uroligheder trak sig tilbage fra samfundet for uforbeholdent at diskutere kunst og filosofi, skrive digte, spille musik og drikke vin. I deres tilbagetrækning lå et ønske om at slippe for intriger, korruption og en “bureaukratisk” tilværelse, men også et ønske om at bringe tingene tilbage i naturlig balance. Disse sammenkomster anses som et muligt arnested for begrebet “fri tale”*qingtan,* der tilsigtede en form for åndelig diskussion fritaget pragmatiske hensyn — og derfor som udgangspunkt var i konflikt med de herskende idealer. I afskedsbrevet, der her er oversat og introduceret af Peter Damgaard, redegør Ji Kang for, hvorfor han må takke nej til den stilling Shan Tao angiveligt påtænker ham og hvorfor han i samme ombæring må afbryde deres forbindelse. Brevet er et forsvar for individuel frihed og rejser spørgsmål om hvordan man forholder sig til den givne samfundsorden, og hvad man som individ kan og ikke kan acceptere.